Spoštovani poslovni partnerji,

v veselje mi je sodelovati z vami. Vesela sem, da lahko s skupnimi močmi Ponudimo ljudem okusne domače izdelke.

Vedno se skušam potruditi, da so artikli vedno na voljo. Ker pa smo vezani na naravne okoliščine lokalnega okolja (toča, pozeba, slabe letine…), pa nekaterih izdelkov vsako leto žal ne morem pripraviti v zadostnih količinah. To je v dokaz, da zares uporabljamo le lokalne vire sadja in zelenjave in surovin v slabših letinah ne uvažamo iz tujine.
In ozaveščeni kupci bodo to zagotovo razumeli si spoštovali.

Ker se sama – kot vaša dobaviteljica – močno trudim, da bi ustregla vašim željam in povpraševanju, pričakujem pozitiven in zdrav odnos tudi z vaše strani.

OD METKE LAHKO PRIČAKUJETE:

 • pravično poslovanje do vseh poslovnih partnerjev enako
 • ažurne informacije o razpoložljivosti artiklov, rokih dobave in roku uporabnosti
 • pristne izdelke iz lokalno pridelanega sadja, zelenjave in zelišč
 • brezplačne osebne dostave do vaših prodajaln ali poslovnih stavb, če niste predaleč
 • kadarkoli sem vam na voljo za obrazložitev kako kaj pripravimo, načine uporabe
 • brezplačne degustacijske materiale, če jih potrebujete in to sporočite
 • pripravljenost za sodelovanje v vaših marketinških akcijah
 • izdelke označene po pravilih za predpakirana živila
 • izdelke, pripravljene po načelih dobre higienske in proizvodne prakse (načela HACCP)
 • zagotovljene dobave le, če imamo poravnane vse zapadle obveznosti

OD VAS PRIČAKUJEM:

 • vrednostno čim večja naročila ;))
 • ustrezno ravnanje z izdelki, ko pridejo v vaše roke (suh in hladen prostor, po možnosti temen; odsvetujem izpostavljenost sončnim žarkom).
 • ustrezno prezentacijo artiklov na policah (zloženost, preglednost, odstranjevanje prahu…)
 • da vsaj malo poznate našo zgodbo in naše izdelke in znate informacije predati naprej tudi kupcem (vedno sem vam na voljo in tudi na naši spletni strani dobite ogroooomno informacij o nas in produktih)
 • da nam sporočite morebitne težave z izdelki (prodaja ali kakovost), komentarje, kritike, želje, predloge vaših strank ali vas
 • da ob dobavi preverimo naročene-pripeljane količine
 • da poskrbite za prodajo artiklov v roku njihove uporabnosti
 • redna plačila

PLAČILNI ROKI:

Če ni dogovorjeno drugače, je kupec dolžan plačati dobavitelju dostavljeno blago najkasneje 15 dni po izdaji računa.
Račun se izda zadnji dan v mesecu za opravljene dobave v preteklem mesecu.
Če kupec prekorači rok plačila, bo k plačilu pozvan z opomini. Po izstavljenem in poslanem tretjem opominu bodo k redni terjatvi dodane zakonske zamudne obresti.
Plačila se izvršijo na TR dobavitelja.

Z rednim plačevanjem boste ohranili dobro ime ter soustvarili dobre pogoje za razvoj dobrega gospodarstva v Sloveniji.

VRAČILA ARTIKLOV:

Vedno imate pravico vrniti dobavljene artikle s kakovostno napako (pokvarjena vsebina, sprememba barve, nevdrt pokrov…), zaradi katere izdelek ni več varen za uporabo ali se mu je vidno zmanjšala kakovost. Za take artikle se prizna 100% vračilo vrednosti.

Možno se je dogovoriti za vračilo artiklov, ki se ne prodajajo dobro. Artikle je možno vrniti, če je ko izteka roka uporabnosti še vsaj 3 mesece.
Za vračilo teh artiklov se prizna 100% vračilo vrednosti.

V primeru vračila artiklov s pretečenim rokom uporabe se prizna 50% vrednosti vrnjenega blaga.

Vsakemu vračilu mora biti priložena “vračilnica” oz. dokument – popis vrnjenega blaga (naziv artikla in količina, datum vračila in vzrok vračila)
Artiklov brez priloženega popisa za vračilo ne sprejemamo.

Z zdravim poslovanjem bomo lahko uspešni in zadovoljni partnerji še dolgo let.

Z oddajo naročila na kateri koli način (elektronsko, po telefonu, SMS-u) se strinjate s tu zapisanimi pravili zdravega poslovanja.

Če se s čim zapisanim ne strinjate ali pa bi zapis dopolnili, sem vedno na voljo za pogovor.

POVEZAVA DO NAROČILNICE