Tovrstnim izdelkom nismo dodajali nobenih monosaharidov. Torej nobenih sladkorjev. V izdelkih so samo naravno prisotni sladkorji.